Novo u ponudi

  • Plastični spoj za beton 25x20mm / Bubreća traka. Koristi se većinom kod izrade bazena, za sprečavanje prodiranja vode

  • Dilatacijska guma koristi se kod izrade bazena ili podruma kao izolator vode

  • Table bijele napravljene od drveta bora, dolaze u dimenziji 250x125x21mm. Bez završnog sloja s vidljivim godovima, kvalitetne i cjenovno pristupačne.

  • Table MR/BB napravljene od drveta topole, dolaze u dimenziji 252x185x6mm. Lagane i cjenovno pristupačne

  • Table OSB debljine 12mm, 15mm i 18mm. Dimenzije većinom 250x67,5mm te 250x125x12mm

  • Betonski odstojnici dimenzija 20/25/30mm i 35/40/50mm

  • Željezni odstojnici 6cm i 8cm

1/7

© 2021  NOVI DOM d.o.o.